Skip to main content
ANBI

ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een organisatie aan verschillende voorwaarden voldoen. O.a. het op de website publiceren van de volgende gegevens:

Naam van de instelling: Stichting Rijswijks’ Jeugdtheater

RSIN-nummer:8097.67.715

Contactgegevens: e-mail: info@rijswijksjeugdtheater, adres

Doelstellingen: ‘De stichting heeft ten doel kinderen van alle gezindten in leeftijd variërend van vijf jaar en ouder, de gelegenheid te geven hun creativiteit op het gebied van het gesproken woord of andere vormen van expressie te uiten en hen daartoe te stimuleren.’ aldus de Statuten. Het Rijswijks Jeugdtheater beoogt kinderen en jongeren in Rijswijk en omgeving zich te bekwamen in zang, dans en theater. Zij doen dit onder professionele begeleiding.

Beleidsplan: Het RJT biedt musicallessen aan iedereen vanaf 4 jaar. Spelers repeteren één keer per week en de lessen worden gegeven door professionele zang-, dans- en toneeldocenten. De verschillende groepen van het RJT geven eens per jaar een voorstelling, passend bij het niveau van de groep. Deze voorstellingen vinden veelal plaats in de Ottoburg of op een externe locatie zoals een school of een kerk. Drie groepen brengen een musicalvoorstelling van een hoger niveau en staan daarmee (meestal) in de Rijswijkse Schouwburg. Op dit moment heeft het RJT 12 verschillende groepen.

Het bestuur werkt aan het verder uitbouwen en professionaliseren van de organisatie. De focus ligt hierbij enerzijds vooral op het aanspreken van een breder publiek voor onze musicallessen waar álle kinderen zonder auditie aan mee kunnen doen. Het volgen van musicalles is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren samen werken, het belang van inzet en doorzetten, verlegenheid overwinnen en spreken in het openbaar en komen in beweging. Daarnaast vormt de RJT-gemeenschap een ‘tweede huis’ voor veel kinderen, waarin ze zich veilig, gewaardeerd en vrij kunnen voelen tussen gelijkgestemden. Een van onze wensen is nog manieren te vinden waarmee we meer kinderen enthousiast kunnen maken, bijvoorbeeld kinderen uit achterstand situaties of kinderen met een beperking.

Aan de andere kant zetten we juist ook in op een zeer hoge kwaliteit waar het gaat om onze productiegroepen die in de Rijswijkse Schouwburg spelen. Onze voorstelling zijn opgenomen in het overzicht van de jaarprogrammering van de schouwburg, zowel online als in het programmamagazine en dat is een verantwoordelijkheid die we niet licht kunnen nemen.

Ook ligt de focus op het opzetten van een actief vrijwilligersbeleid.

Bestuur: bestuur Rijswijks Jeugdtheater

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning (2019).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Download hier.

Balans en Staat van baten en lasten: Download hier.

Toelichting: De hoofdactiviteit van het Rijswijks Jeugdtheater is het les geven in de musical disciplines zang, dans en spel voor kinderen, jongeren en jong volwassenen (in de leeftijd van 4 t/m 30 jaar), alsmede het maken/uitvoeren van (musical) voorstellingen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Hierbij worden, in het algemeen, de lessen bekostigd uit de contributie van de spelers en de voorstellingen uit de opbrengsten van kaartverkoop en donaties van fondsen en sponsoren.

Rijswijks Jeugdtheater

Leslocatie
Esdoornstraat 3A
2282 RZ Rijswijk

Postadres
stichting Rijswijks Jeugdtheater
Postbus 1777
2280 DT Rijswijk